Genåbning af skolerne

Vi spørger os selv

Som faglig organisation for ledere ved de Frie grund- og efterskoler er vi bekymrede. Vi repræsenterer lederne på de frie skoler i hele Danmark, som lige nu er underlagt et kæmpe pres og ansvar i forbindelse med regeringens beslutning om en gradvis kontrolleret genåbning af skoler, dagtilbud og fritidsordninger. Vi accepterer naturligvis fuldt ud vores del af opgaven med at åbne Danmark igen, da regeringen har besluttet, at bl.a. grundskolerne skal genåbnes.

Onsdag den 8. april modtog skolerne en vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der efterfølgende er revideret flere gange. Vejledningens formål er at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19 på skoler og fritidsordninger i forbindelse med genåbningen.

Med denne vejledning i hånden har skolelederne de sidste uger har haft særdeles travlt. Der står direkte i vejledningen ”Det påhviler lederen at sikre følgende”, hvorefter der følger 4 sider med konkrete tiltag, der skal iværksættes, hvis skolen skal leve op til kravene til en genåbning.

Naturligvis skal lederen sørge for at få iværksat alle de konkrete tiltag, så genåbningen lever op til vejledningen. Med ordet ”påhviler” er det med ét blevet lederens opgave at beskytte elever og medarbejdere mod COVID-19.

Vi synes, det er et tungt åg, som hviler på skolelederne. Vi savner tydelighed fra både skoleforeningerne og ministeriet. Vi er som sektor glemt i hele det her forløb. Hvor der er flere gange sagt, at vi asfalterer mens vi kører, så er det som om vores sektor må nøjes med grusveje. Hvor går vi hen som leder, hvis vi har brug for få råd og vejledning? Vi har ikke som lederne i folkeskolen.

Samtidig bliver det endnu mere problematisk, når regeringen melder ud, at de frie skoler skal åbne senest mandag den 20. april. Betyder det, at skolerne blot skal åbne, selvom de ikke er klar til det endnu? Og betyder det i så fald, at åbningen af skolerne har højere prioritet end sikkerhedsforanstaltningerne?

Som faglig organisation ser vi med bekymring på den situation, som regeringen har bragt lederne i. Vi synes, at det er uklart, hvor ledelsesretten er blevet af? Har skolelederne ikke længere retten til at lede deres skoler? Og har de dermed heller ikke ansvaret for en forsvarlig genåbning, som lever op til vejledningen? Betyder det i praksis, at ansvaret er flyttet fra skolelederne til regeringen?

Man kan med rette spørge, om det er rimeligt, at lederne på de frie grund- og efterskoler skal påtage sig det ansvar der er i forbindelse med genåbningen af deres skoler, når deres ledelsesret er sat delvist ud af kraft? Regeringen opfordrer alle til at udvise samfundssind og passe på hinanden. Men hvor blev ordentligheden af overfor skolelederne, spørger vi?

Tirsdag den 21. april er FRIE SKOLERS LEDERE inviteret til møde med undervisningsministeren, hvor vi på ser frem til en yderligere dialog omkring åbningen af de frie grundskoler samt den senere åbning af landets efterskoler.

 

Venlig hilsen

FRIE SKOLERS LEDERE