Generalforsamling 2020

Kære medlemmer

Det er med stor beklagelse og vemod, at vi i år ikke har kunne afholde vores traditionsrige lederdage. En tradition som i denne form går tilbage til 2006, hvor foreningen blev grundlagt.

Vi ser altid frem til disse dage. Det er her vi som forening får mulighed for at mødes og snakke med vores medlemmer i uformelle rammer.

Det er her, vi kan se, hvor betydningsfuldt det spontane møde ved kaffemaskinen eller buffeten er. Det er her den kollegiale samhørighed og nye relationer opstår. Den gode idé eller det gode råd, fås, fanges eller gives hen over kaffen.

Disse kollegiale snakke er guld værd, og det ofte dem, som mange af jer efterspørger i hverdagen. Derfor er vi ærgerlige over, at I går glip af denne mulighed i år, hvor det qua Corona er mere tiltrængt end nogensinde.

Generalforsamling 2020

På trods af aflysningen af lederdagene blev generalforsamlingen vanen tro afholdt i de dejlige rammer på Hindsgavl slot men med langt færre deltagere end normalt.

Foreningens lederkonsulent Bjarne Ytzen Jørgensen ledte som dirigent med sikker stil og et glimt i øjet os trygt igennem generalforsamlingen.

I år var formanden på valg. Brian Olsgaard Bastiansen blev genvalgt for en toårig periode uden modkandidat. Derudover var der genvalg til Maria Have, Steffen Egon Eriksen og Thomas Aziz. Alle tre er valgt for en treårig periode. Da Thomas Wimmer er trådt ud af bestyrelsen, var der en ekstra plads til en ny kandidat. Til denne plads stillede Kate Dybdahl fra Kochs Skole sit kandidatur til rådighed og blev valgt.

Den politiske valgte næsteformand Jeppe Møller Tobberup fortsætter på posten. Bestyrelsen har valgt Jens Erik Høj-Pedersen som 2. næstformand.

Formandens beretning omhandlede årets gang i foreningen, hvor de nye tiltag som blandet coaching og netværk blev nævnt. Ingen beretning uden et afsnit om corona. Her blev der refereret til de mange udfordringer og ekstra arbejdsopgaver, det sidste halve år har ført med sig og ikke mindst bekymringen i forhold til ledernes arbejdsmiljø.

Det positive corona har bragt med sig er, at foreningen er blevet mere synlig på Christiansborg. VI er blevet en del af et sektorpartnerskab under Medarbejder og Kompetencestyrelsen. Desuden deltager foreningen i møder med undervisnings-ministeren sammen med FSL.

Sidst men ikke mindst skal nævnes, at bemyndigelsesskrivelsen og ledernes løn havde sin naturlige plads og opmærksomhed i beretningen.

Jeppe Møller Tobberup fremlagde regnskabet, diverse nøgletal blev gennemgået, uddybet, og det blev efterfølgende godkendt.