Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

I år blev en noget anderledes generalforsamling end tidligere. For selv om planen for årets lederkonference og den efterfølgende generalforsamling var lavet og gennemgået til mindste detalje, så blev det alligevel ikke muligt at gennemføre en fysisk konference og generalforsamlingen. Vi håbede ellers til det sidste, at vi endelig skulle mødes med vores medlemmer igen.

Generalforsamlingen blev afholdt på Zoom fra vores lokaler i Snaregade i København. Bjarne Y Jørgensen ledte som dirigent med sikker stil os gennem generalforsamlingen.

I år var næstformand Jeppe Møller Tobberup på valg. Han blev genvalgt for en toårig periode uden modkandidat. Derudover var der genvalg til Trine Nielsen og Isabel Hansen, som begge blev genvalgt for en treårig periode.

Da Leif Lundsgaard fra Salling Efterskole træder ud af bestyrelsen, var der plads til en ny kandidat. Vi kan byde Signe Bramsen fra Privatskolen Als velkommen i bestyrelsen. Hun blev ligeledes valgt ind i bestyrelsen for en treårig periode.

Vi siger tusind tak til Leif for hans store indsats i bestyrelsen, hans altid gode humør og positive indstilling. Foreningen ønsker ham held og lykke med hans nye pensionisttilværelse.

Bestyrelsens beretning blev godkendt. Brian Bastiansen fortalte om foreningens aktiviteter herunder oprettelsen af netværk, som er et projekt, der er blevet sat i søen under corona. Behovet for at mødes (virtuelt) og sparre med kolleger er ikke blevet mindre i takt med, at skolelederjobbet blandt andet har udvidet sit arbejdsområde til også at have testcentrer på skolerne.

At løn og bemyndigelsesskrivelsen også var på dagsordenen i beretningen, kommer vist ikke bag på nogle.
At arbejde på at forbedre lønnen for øverste leder, er en af vores store kerneopgaver. Vi kan ikke acceptere, at lederne på de private skoler og efterskoler bliver overhalet lønmæssigt af lederne i folkeskolen. Det giver en skævvridning i vores sektor, som i værste fald kan føre til rekrutteringsproblemer på de private skoler. Dette var budskabet fra foreningens formand Brian Bastiansen.

Regnskabet for 2020 blev fremlagt, gennemgået af næstformand Jeppe Møller Tobberup. Dette og budgettet for 2022 blev efterfølgende godkendt.