Generalforsamling og nye bestyrelsesmedlemmer

På generalforsamlingen blev der aflagt beretning, vedtaget vedtægtsændringer og valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Velkommen til Henrik Langer Carlsen og Dan Simonsen Christiansen.

Bestyrelsen, der er bredt repræsenteret fra grund- og efterskoler over hele landet, består udover de to nytilkomne af; Charlotte Stou, Käte Dybdahl, Signe Bramsen, Thomas Wenzell Aziz, Poul Roed, Jens Erik Høj-Pedersen, Jeppe M. Tobberup (næstformand) og Brian O. Bastiansen (formand).

Fra venstre: Thomas, Brian, Dan, Käte, Jeppe, Signe, Jens Erik, Henrik og Poul