Hænderne over hovedet kan man ikke just sige vi har…

Så kom den længe ventede Bemyndigelsesskrivelse, og vores glæde over den er til at overse. Styrelsen har som ventet fjernet muligheden for acontoudbetalinger, hvilket betyder en likviditetsmæssig lønnedgang – også selvom pengene kommer ved periodens udgang.

Det betyder, at flere kommer til at opleve vores område som værende lavtlønnet i forhold til f.eks. folkeskolen, hvor månedslønningerne er højere. På længere sigt kan det gøre det sværere for de frie skoler både at fastholde og rekruttere ledere. Medregner man engangsvederlagene, ligger lønnen samlet på et fornuftigt niveau, men det kan være svært at få kommunikeret helt ud til potentielle nye ledere allerede inden, de er ansat på en fri skole.

Beklageligvis er vores forhandlingsmuligheder på dette område begrænset, da disse tillæg hører under Undervisningsministeriet og dermed ikke vores overenskomstområde. Vi håber, at skoleforeningerne sammen med os, over for UVM kan gøre opmærksom på disse uheldige konsekvenser. For nogle ledere er det op mod 20% af lønnen, der flyttes til sidst i perioden og derfor ikke vil figurere i månedslønnen. Vi vil naturligvis arbejde for at få flyttet tillægsdelen over i overenskomsten, hvilket dog er en længere proces.

Der er dog også positive elementer i den nye Bemyndigelsesskrivelse, som afløser forældede regelsæt fra 2002 og 2003. Dels er beløbsgrænsen hævet til 130.000 kr. i pristal 100, og dels er begge former for løntillæg automatisk omfattet af pensionsbidrag.

Frie Skolers Ledere vil nu – i samarbejde med jer medlemmerne – arbejde for, at bruge de nye regler på den mest effektive måde og arbejde for at tilpasse de elementer, der ikke fungerer optimalt.

Se medlemmernes spørgsmål til den nye lederaftale