Har du styr på din løn?

Kære medlemmer

Som leder har du mange opgaver, blandt andet bruger du meget tid på at udarbejde årsnormer for dine medarbejdere. Du skal sikre, at der er overensstemmelse mellem de aktiviteter, som står på medarbejdernes årsnorm og den løn, der udbetales.

Hvor meget tid bruger du på din egen løn?  Hvornår har du sidst forhandlet løn?  Vi ser ofte en tendens til, at lederlønninger ikke får den samme opmærksom, som de øvrige medarbejdergrupper på skolen.

Det er der flere årsager til. Dels står man i en dobbeltrolle som øverste leder, hvor man på den ene side skal varetage skolens økonomi, og på den anden side huske at egen løn også er til forhandling. Som øvrige ledere kan det også være svært at forhandle løn og prissætte sit eget værd. Du har ligeledes indblik i skolens økonomi, og du har måske ovenikøbet været med til at tilrettelægge besparelser i ressourcefordelingen, hvorefter det kan være svært at bede om lønforhøjelse.

Som faglig forening er vi altid interesseret i, at I får den løn, som passer til jeres arbejdsindsats. Er der overensstemmelse mellem din arbejdsindsats, og den løn du får? Følger din løn overenskomsten? Og kender du dine rettigheder og muligheder?

Vi har i det efterfølgende forsøgt at gøre det mere gennemskuelig for dig, hvordan din løn er sammensat, når du er ”øverste leder” eller ”øvrig leder”.

ØVRIGE LEDERE

Er du mellemleder, viceskoleleder eller en anden type leder tilhører du lønmæssigt kategorien øvrige ledere. Det betyder at din basisløn ikke til forhandling. I løntabellen i kan du finde dit basisløntrin. Det afhænger alene af skolens størrelse /elevtal. Se løntabellen på side 4 og 5:

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

I stedet kan du bruge lønforhandlingen til at forhandle midlertidige og varige løntillæg samt engangsvederlag. Som øvrig leder kan du både forhandle midlertidige og varige løntillæg.

Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.
Du kan forhandle et varigt løntillæg, hvis det er opgaver eller en særlig funktion, som vil forblive en del af din stilling. Det kan også være honorering for kvalifikationer og personlige kompetencer.

Har du som øvrig leder enkeltopgaver, der ligger ud over det sædvanlige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som på lønsprog hedder en ”særlig aftale om vederlag for særlig indsats”.

Resultatløn betyder, at du som øvrig leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år.
Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål undervejs mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

ØVERSTE LEDERE

For øverste ledere er der et interval, som lønnen skal ligge indenfor, uanset hvilken skoletype, du er skoleleder/forstander på. Lønintervallerne afhænger af skolens størrelse /elevtal. Du skal forhandle dig frem til en passende grundløn indenfor dette interval. Se intervallerne på side 4:

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

Desuden anbefaler vi, at du bruger lønforhandlingen til at forhandle engangsvederlag i form midlertidige løntillæg eller resultatløn

Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.
Varetager du arbejdsopgaver som ligger ud over det forventelige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som honoreres for en særlig indsats.

Resultatløn betyder, at du som øverste leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år. Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål på vej mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

Resultatløn hører under ”engangsvederlag”, og der er visse grænser for, hvor meget bestyrelsen samlet må bruge på den type vederlag. Det kan du læse mere om i ”tillæg til bemyndigelsesskrivelsen”, som findes på hjemmesiden under ”Løn & Ansættelse”. Dog kan du og bestyrelsen godt aftale endnu større engangsvederlag, hvis I ansøger ministeriet om det og får det bevilget.

Vi ønsker dig held og lykke med din næste lønforhandling. Ønsker du allerede nu at klæde din bestyrelse på til jeres forhandling, så bed dem om at læse med her.

Til skolens bestyrelse – Information til lederløn på de frie skoler.

Har du spørgsmål angående din løn eller blot brug for et godt råd til dine kommende lønforhandlinger, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

De bedste sensommerhilsner

FRIE SKOLERS LEDERE