Julehilsen fra formanden

Så er endnu et år ved at gå på hæld. Julen og forhåbentlig en dejlig lang juleferie står for døren. 2021 har været et bemærkelsesværdigt år. Et år som begyndte med et par måneders forsinkelse på grund af en national nedlukning. Et år som først rigtigt så dagens lys 1. marts, hvor skolerne igen måtte genåbne.

Når jeg ser tilbage på snart de sidste par skoleår, har min hverdag været en varieret oplevelse af glæder og udfordringer i skøn harmoni. Fra at drive skole med hjemsendte elever til at mærke personalets gå-på-mod i forårets genåbning, til igen at fornemme, hvordan coronatrætheden og ”tidlig juleferie”, som medierne kalder det, slider på alle.

Som formand for foreningen ser jeg tilbage på et år, hvor det er lykkes os at samle skoleforeningerne, således at vi som samlet sektor går i brechen for at løse den lønudfordring bemyndigelsesskrivelsen giver de øverste ledere. Vi oplever en resignation hos ministeriet og en manglende lydhørhed, omkring de udfordringer lønsystemet giver på vores område. Vi fortsætter kampen for bedre og fast påregnelige løndele.

 

Vi skyder første halvår af 2022 i gang med en vilkårsundersøgelse af ledernes fysiske og psykiske arbejdsvilkår. Fra jer medlemmer oplever vi en stigende interesse for egne arbejdsvilkår. Hvad kan jeg forvente af jobbet som leder? Hvad kan jeg gøre krav på? Og hvordan kan jeg selv ændre på de specifikke arbejdsvilkår, som jeg er underlagt på min skole?
Spørgsmålene er mangeartede, men alligevel er der en klar fællesnævner, som springer i øjnene. Interessen går i retning af, hvordan man selv kan påvirke de rammer og vilkår man blive budt, som leder på en fri grund- og efterskole.

Vi ved, at løn er en motivationsfaktor – måske en kortvarig én af slagsen, men absolut en vigtig faktor. Vi oplever i stigende grad, at jeres fokus bliver mere og mere centreret om at få skabt en acceptabel arbejdsdag. Om dette kan skyldes covid-19 og det arbejdspres, som det har medført, kan vi ikke med sikkerhed sige.

I ønsker en arbejdsdag, hvor der er tid til opgaverne, fordybelse, og hvor man ikke uafbrudt løber fra sted til sted eller fra opgave til opgave, men hvor der er tid til udvikling, refleksion, personaleledelse og hvor brandslukning ikke er en ledelsesdisciplin. Faktisk er gode arbejdsvilkår og tid en faktor, som i disse år tillægges større og større betydning, og derfor ikke må underkendes i jobbet.

Man siger, at løn og arbejdsvilkår går hånd i hånd, men gør det nu også det? Vi sætter spot på dine arbejdsvilkår ved at iværksætte vilkårsundersøgelsen, så vi kan få udformet en veldokumenteret rapport, som beskriver de rammer, vilkår og udfordringer du står med som leder i den frie skoleverden.
Denne skal bruges i vores fremadrettede forhandlinger om din løn og dine arbejdsvilkår, både i forhold til skoleforeningerne og til overenskomstparterne.

Jeg vil afslutningsvis ønske dig og dine kære en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

De bedste julehilsner fra

Brian O. Bastiansen