Julehilsen fra formanden

Kære Medlem

Så lakker 2020 mod enden, og juleferien kan skimtes forude. Et usædvanligt og meget begivenhedsrigt år er nu gået. Fra marts og frem til nu har corona være et vilkår for jeres ledelse. Ude på skolerne har I året igennem arbejdet hårdt på at omstille og tilpasse jer en hverdag med corona. Vi forstår om nogen, hvis coronaudmattelsen har indfundet sig.

Den sidste måned har, qua et stigende smittetryk og først regeringens regionale nedlukninger og nu senest nedlukning af hele landet, betydet at I endnu engang må forsøge at tilpasse jeres hverdag til corona’en, som er rykket et skridt tættere på jeres skoler. Fortolkninger af retningslinjer, hjemsendelser af elever og hele klasser samt definitionen af begrebet ”nære kontakter” sætter jeres dagsorden. Dertil kommer forskellige vilkår for opstarten efter ferien, afhængigt af hvilket område man er fra.

Overenskomstforhandlinger 
Selvom corona har fyldt meget, har året 2020 også været året, hvor foreningen har påbegyndt overenskomstforhandlingerne OK 21. I denne forbindelse har vi brugt mange ressourcer på at arbejde henimod, at bemyndigelsesskrivelsen forhåbentlig kan blive en del af vores overenskomst, da det betyder meget for vores medlemmer.

Lederkonference
2020 har også været et år med mange aflysninger.  I foråret udsatte vi vores lederkonference til oktober måned. Og som I ved, måtte vi kort tid inden afholdelse i oktober definitivt aflyse konferencen, da Hindsgavl Slot havde fået påbud om at aflyse aktiviteter af denne størrelse.
Men glæd jer – for der er ikke lang tid til april, hvor vi forhåbentlig igen kan afvikle vores traditionsrige lederdage og generalforsamling. SÆT allerede nu kryds i kalenderen. Datoen er torsdag den 22. april til fredag den 23. april 2021, hvor jeg håber på vi kan gense hinanden under smukke rammer.

Introdøgn
2020 bragte også nogle gode oplevelser med sig. I kølvandet på aflysningen af to introdage for nye ledere, lykkedes det foreningen at afholde et introdøgn i stedet. Beklageligvis måtte vi i sidste øjeblik ændre på deltageantaget grundet forsamlingsforbuddet på 10 personer. Dette betød, at ikke alle interesserede havde mulighed for at deltage.
Vi har derfor besluttet at afholde endnu et introdøgn for nye ledere i forbindelse med vores lederkonference i april. Du kan allerede nu finde invitationen på vores hjemmeside og tilmelde dig. Der er begrænset pladser – så skynd dig at tilmelde dig. Læs mere om introdøgn.

Netværk
Vi har i det forgangne år haft fokus på netværksdannelse. Vi har derfor af flere omgange opfordret jer ledere til at deltage i faglige ledernetværk, da det har stor betydning og er særdeles givende for dig og din ledelse. At mødes med andre og få vendt problematikker og udfordringer fra dit lederliv, er en gave. Det er nu lykkedes foreningen at oprette tre netværk, hvoraf de to netværk er i Jylland og det tredje på Sjælland. Er du interesseret i at blive en del af et netværk, kan du kontakte Rikke Marquard ved at sende en mail til rm@fsleder.dk

Ene-ledere
Vi har i løbet af 2020 haft fokus på ”ene-ledere” og de udfordringer, som det giver, når man ikke har et ledelsesteam at sparre med.  Vi har i den forbindelse valgt at tilbyde gratis coaching til de ledere som sidder alene ude på skolerne. Desuden har vi besluttet, at vi i foråret 2021 afholder et arrangement for ene-ledere, hvor vi blandt andet drøfter arbejdsvilkår, arbejdsopgaver og løn.

Vinderen af ”Min side”- konkurrence
Vinderen af vores ”Min side” konkurrence er fundet. Et stort tillykke til Ole Mølgaard fra Karup?.
Vi sender julegodterne afsted til dig, så du kan nyde dem i din juleferie. Tak til alle jeres som har som har deltaget i konkurrencen.

Juleferien banker på døren. For manges vedkommende bliver julen 2020 en anderledes jul, fordi vil skal tage vores coronaforholdsregler, og dermed måske ikke kommer se alle dem, vi holder af. Alligevel vil jeg ønske jer en god og arbejdsfri juleferie, hvor retningslinjer og hjemsendelser mm. fortrænges af julegodter, hygge og afslapning.

Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår.

Brian Olsgaard Bastiansen


Kompetencefonden – en reminder

Kompetencefonden
VÆR opmærksom på at midlerne i Kompetencefonden udløber ved udgangen af første kvartal 2021, da fonden hører til overenskomstperioden, som udløber der.

Da vi ved, at der er midler i fonden, vil vi opfordre dig til at få søgt kurser/uddannelse. Du kan søge helt op til 9 måneder først opstart. På nuværende tidspunkt ved man ikke om fonden fortsætter i en ny overenskomstperiode, da den er en del af OK18-21.

Skynd dig – der er afsat midler til din kompetenceudvikling – så hvorfor ikke udnytte denne mulighed.


”MIN SIDE” – Hjælp os med at få de rigtige oplysninger på dig

Vi er i fuld gang med at opdatere vores medlemssystem. Det betyder, at du som medlem får adgang til ”MIN SIDE” via vores hjemmeside. Her har vi samlet alle dine kontaktoplysninger, samt oplysninger om hvor du arbejder og i hvilken stilling du er ansat mm.

Har du skiftet job, fået ny mailadresse, telefonnummer eller er flyttet, så er der risiko for, at disse kontaktoplysninger ikke er nået frem til vores medlemssystem.
For at vi kan servicere dig bedst muligt, har vi brug for at optimere vores viden om dig. Det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig.

Skulle du få brug for foreningens hjælp, er kendskabet til dig og dit arbejdsliv som leder af stor betydning. Således bliver vi bedre i stand til at kunne imødekomme
dig, hvis du skulle for brug for vores støtte og rådgivning. Alle kontaktoplysningerne håndteres fortroligt jf. persondataloven

Følg linket til Min side på hjemmesiden. Her kan du læse mere om, hvordan du logger på.
Det tager max. 5 minutter. På forhånd tak for hjælpen.