Klædt på til OK 24

Tak til vores medlemmer for kvalificerende indspark og berigende dialoger om OK 24 på facebook sidste uge og på vores virtuelle møder i starten af denne uge.

I mandags mødtes vi med de øvrige ledere, hvor vi drøftede balancen mellem undervisning og ledelsestid samt sammenhængen mellem mellemledernes og øverste leders løn. Allerede med vores første overenskomst i 2019 opnåede vi et trygt lønsystem for vores øvrige ledere med en basisløn og varige tillæg. Dermed sikrede vi størsteparten af vores medlemmer på en måde, der samtidig er fleksibel.  Da ”loftet” for mellemlederens løn er den øverste leders løn, hænger lønvilkårene sammen.

Tirsdag kom turen til de øverste ledere. Vi ved fra vores daglige sagsbehandling, vores undersøgelser (senest lønforholdsundersøgelsen i maj), lønstatistikkerne og skoleforeningerne, at de øverste lederes lønvilkår er utrygge og urimelige, og det gik igen i dialogen. Intervallønnen – den forudsigelige del af lønnen, som lederen kan betale sine regninger med – svarer på de mindre skoler stort set til en lærerløn, og den ligger langt under tilsvarende stillinger i folkeskolen på trods af, at vi alle løfter samme samfundsopgave. Ledelsesopgaverne og ansvaret bliver ikke færre eller mindre med få elever.

Vores skoler er levende. Der bygges, udvides og udvikles, og ingen år er helt forudsigelige. Det er fuldt berettiget med de årlige vederlag i form af resultatløn og honorering for særlig indsats som mange ledere lykkes med at forhandle hjem med deres bestyrelser. Men de skiftende bestyrelser og den tilbagevendende forhandling stresser og slider på samarbejdet.

Vores ledere er drevet af skolefriheden, og de muligheder, den giver for at skabe skoler sammen med forældrene, eleverne og medarbejderne. Men alle har ret til ordentlige vilkår – også som leder på en fri grundskole eller efterskole.

Løn, ansvar, arbejdstid og opgaver hænger sammen. Vi fortsætter kampen for lønvilkårene, men her i vores tredje overenskomst, vil vi tillige skærpe blikket for vores arbejdsvilkår, så der sikres ledelsestid på skolerne og ordentlige processer omkring ledernes vilkår.

Formandskabet, Brian og Jeppe, og sekretariatsleder, Rikke, har onsdag og torsdag været i bootcamp og formuleret vores krav i den rette form. Herfra væbner vi os med tålmodighed og afventer de centrale forhandlinger ved ”de store borde” og til sidst forhandlingerne ved ”de små borde, hvor vi spiller vores krav ind.

Vi orienterer jer løbende, når der er interessant og relevant nyt for os.