Ledere kan også have brug for hjælp

Det er uvant for lederne på frie skoler at række ud efter ekstern hjælp til deres lederrolle. Men det viser sig at være meget givende.

Ledere har altid mange samtaler med sig selv. Samtaler der starter med flere spørgsmål, som det er lederens opgave at finde svar på, for eksempel spørgsmål om, hvordan man agerer i de mange forventninger der per definition er til en skoleleder.

”Hvem passer på mig som leder?”

Mange ledere har et stærkt netværk. Her kan man i fællesskab drøfte svære spørgsmål, men der er også spørgsmål, som man af forskellige grunde ikke nævner eller vil være meget forsigtig med at dele med andre.

Det er især de større personlige spørgsmål. Dem der går tæt på egen lederrolle og usikkerhed, og dermed også går ind under huden på det at være leder og menneske i almindelighed.

Måske har et af de spørgsmål du har stillet dig selv som leder været: ”Hvem passer egentlig på mig?”
Det kræver mod og tillid at udstille sin sårbarhed, og det gør man ikke over for hvem som helst.

Det har Lisbeth Qvortrup og Ulrik Hoffmann oplevet, efter at de har valgt at stoppe som ledere på henholdsvis efterskole og privatskole, for at bruge deres ledererfaringer til at hjælpe andre skoleledere. De hjælper bl.a. med ledelsesudvikling, udvikling af lederteams men også med individuel coaching.

’Det har været tydeligt for os, at det er uvant for lederne at sige højt, at de er udfordrede i deres lederrolle. Det kan være svært at erkende, at man har brug for hjælp’ fortæller de to konsulenter. ’Mange ledere har dog efterfølgende været overraskede over, hvor stor en hjælp de individuelle samtaler med en ekstern konsulent faktisk har været, når de ellers er vant til at stå meget alene med ansvaret, ikke bare for skolen men også for sig selv.’

Tabuet lever videre

For mange ledere kan det desværre stadig opleves som et tabu at tale om, at man søger coaching og sparring hos eksterne professionelle.

Det er ifølge Lisbeth og Ulrik en lettelse for lederne at opdage, at antagelsen om at ledere har en særlig styrke til selv at tackle de svære situationer, kun bor i dem selv. Alle andre forstår godt, at de har brug for at drøfte deres udfordringer med andre og få flere perspektiver på deres praksis.

Personlig lederudvikling har oftest de bedste betingelser i et refleksivt frirum, og i en fragmenteret og omskiftelig verden bliver der større og større behov for personer, der kan tilbyde refleksion og fortolkning i den nye kompleksitet.

Corona og kriseberedskab

En ting er sikkert, Covid 19 har tilføjet en helt ny dimension af kompleksitet og usikkerhed til lederjobbet, og dette har lederne behov for hjælp til at håndtere.
Flere ledere har givet udtryk for, at det seneste år ikke blot har budt på kriseberedskab, nødundervisningsplaner, skiftende risikovurderinger fra sundhedsmyndighederne, utryghed og forhøjet arbejdspres, det har også betydet en pludselig ændring i lederrollen.

Skoleledelser er ofte kendt for høj grad af medinddragelse, flad ledelsesstruktur og fælles ansvar. Men nye ledelsesvilkår har gjort, at det pludselig forventes at ledelsen står frem som en klar og tydelig leder, der udstikker ordre og påtager sig ansvaret alene.

I artiklen ”Skoleledere skal tilbydes sparring – ellers brænder de sammen” understreger ledelsesforsker Karsten Mellons, at det kun er naturligt at lederne i denne tid søger sparring. Her sættes spot på begrebet ”coronaudmattelse” og det psykologiske pres lederne i den seneste tid har oplevet efter lang tids kriseberedskab.
Læs hele artiklen her

Der bliver sat fokus på alt det som lederen allerede skal ”containe” i en almindelig hverdag, og hvilke nye dimensioner en pandemi hertil har tilført af belastninger oveni. Han anbefaler derfor sparring og siger: ”Det er almindelig kendt, at ledelsessparring, coaching, feedback, terapi og mange andre dialogprocesser, kan være hjælpsomme, betydningsfulde og ligefrem modvirke udbrændthed, stress og depression”. Således bør den enkelte leder overveje denne mulighed, ikke som en luksus, men som en nødvendighed ift. at trives og fortsat udvikles i lederrollen.

Lige nu har de fleste ledere et naturligt fokus på den forestående genåbning af skolen. Dette med et særligt blik for elever og de ansatte. Men husk også at tænke på, hvordan du selv gerne vil ”genåbne” som leder.

Corona vil med garanti medføre en ”Ny normal” i hverdagen, og dette vil også på mange måder betyde en transformation af den måde du er leder på og har mulighed for at være leder på.
At tænke dig selv og din egen udvikling ind er derfor på ingen måder en luksus. Det er en forudsætning for at du stadig har energi, kompetencer, overskud og glæde ved fortsat at udvikle og passe på alt og alle omkring dig.

Hvem er Hoffmann og Qvortrup?

VI HAR STÅET DER SELV

To mangeårige skoleledere og tidligere bestyrelsesmedlemmer i Frie Skolers Ledere er gået sammen om at lave et målrettet tilbud til ledere på de frie skoler.

 

Ulrik Hoffmann har været efterskoleforstander og har desuden været ansat som leder i LEGO System A/S, Lisbeth Qvortrup har en fortid som leder i privatskoleverdenen og har de seneste to år arbejdet som konsulent. De har nu valgt at gå sammen i ’Hoffmann & Qvortrup – sparring for skoleledere’.

 

’Vores rod i skoleverdenen har lært os, hvad man kan i fællesskab. Selv om vi også har konsulentopgaver hver for sig, har vi stor glæde af den sparring, vi giver hinanden. Vores fælles viden og erfaring kommer vores kunder til gode’ siger Lisbeth og Ulrik.

 

De kender begge de særlige udfordringer, der er som skoleleder, og særligt de udfordringer der er som leder på en fri skole uden et kommunalt bagland i ryggen.

 

’Vi kender sproget og kulturen på en skole, og vi ved, at det både er en kæmpe ressource, men også en særlig udfordring at lede lærere. Vi møder skolelederne lige der, hvor de er. Det er også den gennemgående respons, vi får på vores kurser, sparrings- og udviklingsforløb osv. Deltagerne giver udtryk for, at de kan mærke, at vi ved hvad vi taler om.’

 

’Vores tilsammen over 20 års ledererfaringer er vores styrke og drivkraft som ledelseskonsulenter og gør, at vi autentisk kan forholde os til et bredt spektrum af ledelsesudfordringer.’

 

Hoffmann & Qvortrup tilbyder både 1:1 ledersparring, mentoring og coaching. Herudover tilbydes der hjælp til udvikling af ledelsesteamet og hjælp til skole- og organisationsudvikling i bred forstand. Dette kan f.eks. være ift. formulering af værdigrundlag, strategisk udvikling og hjælp til forandringsprocesser. Endvidere tilbydes en række foredrag inden for aktuelle emner.

 

’Vi ønsker ikke at være et stort konsulentfirma. Vi er to personer, der brænder for skoleområdet, og det helt særlige som er på spil her. Vi ønsker på den måde at tilbyde en tæt og personlig kontakt til vores kunder og tilbyder et leder-til-leder-perspektiv i processen.’

 

’I øjeblikket er vi naturligvis meget engageret i, hvad denne krævende tid giver af nye muligheder og begrænsninger for den enkelte leder. Vi er f.eks. optaget af hvilken konstruktiv læring det er muligt at tage med videre, og hvordan vi kan støtte den enkelte leder i at møde de mange nye udfordringer så kvalificeret og reflekteret som muligt. I et sådant arbejde vægter vi den personlige tilgang til ledelsesudvikling, hvor det er muligt at følge og støtte den enkelte leder i sine konkrete udfordringer og hjælpe med at se nye udviklingsveje.’

 

Ud over en store praksiserfaring, har de to ledelseskonsulenter desuden begge en solid uddannelsesmæssig baggrund. Blandt andet er de begge certificerede ledercoaches.

Læs mere på:

www.hoffmannqvortrup.dk og følg dem på Facebook www.facebook.com/skoleledelse

De kan også følges på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/lisbeth-qvortrup-13551311/

https://www.linkedin.com/in/ulrikhoffmann1/


HUSK at tilmelde dig Lederkonference torsdag den 22. til den 23. april 2021


På trods af corona, restriktioner og forsamlingsforbud håber og tror vi på, at når vi rammer april, vil det være muligt at afholde vores traditionsrige lederkonference.

Vi ser frem til en hverdag, hvor det igen bliver naturligt at mødes fysisk. Med det optimistiske og positive blik for øje, planlægger vi et døgn, hvor du i de fantastiske rammer Hindsgavl Slot byder på, kan blive fagligt inspireret af gode foredragsholdere, sparre, hygge og blive socialt stimuleret af gode lederkolleger. Det trænger du til efter snart et år med corona ved din side.

Livsfarlig ledelse, knivskarp forhandling og eventyrlig ginsmagning – så bliver det ikke bedre.