Lederuddannelse i den frie skoleverden

Tillykke

Præcis samtidig med generalforsamlingen på Lederkonferencen i april mødtes et hold erfarne såvel som uerfarne ledere og viceskoleledere fra efterskoler og friskoler fra hele landet på Den Tyske Skole i Sønderborg.

De fejrede afslutningen af diplommodulet ”Organisation, udvikling og samskabelse”, der er en del af ”Lederuddannelsen for de frie grundskoler og efterskoler” udviklet i samarbejde med Frie Skolers Ledere.

De tretten ledere har insisteret på at afslutte sammen, for at fejre et fantastisk udbytterigt og hyggeligt sammenhold gennem året – og når man har gjort meget ud af noget sammen, er det vigtigt også at få afsluttet ordentligt.

Målrettet uddannelse med mening

Præcis samtidig med generalforsamlingen på Lederkonferencen i april mødtes et hold erfarne såvel som uerfarne ledere og viceskoleledere fra efterskoler og friskoler fra hele landet på Den Tyske Skole i Sønderborg.

De fejrede afslutningen af diplommodulet ”Organisation, udvikling og samskabelse”, der er en del af ”Lederuddannelsen for de frie grundskoler og efterskoler” udviklet i samarbejde med Frie Skolers Ledere.

De tretten ledere har insisteret på at afslutte sammen, for at fejre et fantastisk udbytterigt og hyggeligt sammenhold gennem året – og når man har gjort meget ud af noget sammen, er det vigtigt også at få afsluttet ordentligt.

Birte Ebbensgaard, forstander på Kongensgaaard Efterskole, har prioriteret at tage til Sønderborg for at fejre afslutningen med holdet, selvom hun har fravalgt eksamen. Det tiltalte hende med en lederuddannelse, der taler ind i de frie skoler og den særlige måde at arbejde på. Det har været meget inspirerende for hende at møde folk, der står i samme udfordringer, og være sammen med friske, ambitiøse, videbegærlige mennesker. Der har været plads til hygge og sjov og samtidig stor dedikation.

”Den helt store gevinst er, at man sidder i netværksgrupper som man har mødtes med mellem samlingerne og man er mødtes på skolerne for at vidensdele og problemløse. Det er meget værdifuldt og man lærer virkelig meget”, fremhæver Birte Ebbensgaard.

”Man får aha-oplevelser og man kan ringe til hinanden”. Tobias Fibiger, viceforstander på Nøvlingskov Efterskole pointerer den fortrolighed og tæthed, der kommer af at dele det liv, lederlivet er og at komme ind til kernen og alt det svære. Dét skaber et særligt sammenhold. På mange måder giver det ekstra frihed, fortrolighed og udvikling, at man netop er fra vidt forskellige steder.

”Når virkeligheden rammer som leder, hacker man en lægmandstilgang. Det er en gave at mærke, at de beslutninger man træffer er på kvalificeret grundlag”, erklærer Tobias Fibiger, ”man er bare dygtigere, når man kommer ud på den anden side”.

Underviser med indgående kendskab til vores verden og vilkår

”Rart at møde kompetente, faglige undervisere som har deres teori på plads og ægte nysgerrighed” beskriver Birte Ebbensgaard oplevelsen af underviserne. Og det er ikke så mærkeligt endda. Frode Boye Andersen, der er den ene af de to undervisere på uddannelsen, har samarbejdet med os i Frie Skolers Ledere (FSL lederkredsen) gennem mange år. Sammen med Birgit Ryberg gennemførte han i 2012 udviklingsprojektet ”Ledelse af Ledelse” som de i 2014 fulgte op med ”Ledelse Mellem Ledelse”.

Der er et stort udbud af uddannelser indenfor ledelse, offentligt ledelse og pædagogisk ledelse, men der er meget få, der har så indgående et kendskab til ledelse indenfor de frie grundskoler og efterskoler som Frode Boye Andersen. Da vi er holdningsskoler og hver skole sit helt eget skolesystem, sætter det nogle særlige vilkår for os som ledere, og det er uddannelsen tilrettelagt efter og målrettet mod.

Tiden, pengene og bestyrelsen.

Hvis man skal være en god leder, er det vigtigt at bruge tid på at udvikle sig selv, og hvis skolen skal betale og der går tid fra skolen, skal der indgås aftale med skolens bestyrelse. Større udgifter til uddannelse kan være svært for en lille skoles økonomi, og uddannelsen koster mange penge.
Når skolen betaler, kan der søges tilskud fra Kompetencefonden. Husk, at det skal gøres før man går i gang.

Lederen bruger tid væk fra skolen på uddannelsen, men skolen får også en dygtigere leder igen, og da uddannelsen er praksisnær, er det anden måde at læse på, hvor teori omsættes til aktuel praksis – og måske sparer man endda lidt bekymringstimer?

Hvis man tiltræder som ny leder kan man som Tobias Fibiger få forhandlet uddannelse med ved ansættelsen, men man kan også ligesom alle andre ansatte bringe det op til sin MUS med formanden.

“Kom afsted”

”Grib muligheden for at forene lederlivet med lederuddannelse.”
”Lad ikke driftsperspektivet være styrende. Man skal ikke lade sig snyde af, at man har for travlt for man får mindre travlt på den anden side.” er rådene fra Birthe Ebbensgaard, Sanne Froberg og Tobias Fibiger.
De går alle tre videre på næste modul ”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling” (10 ects). Dette modul er ligeledes organiseret som internater, hvor man får det fulde fokus og nærvær.
Du kan nå at tilmelde dig, da fristen er 1. juni. Uddannelsen udbydes af VIA University College. Du kan læse om uddannelsen og tilmelde dig her.