Organisationsaftale og OK-håndbog

Overenskomst 2021-2024

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisationer er ved overenskomstforhandlingerne 2018 blevet enige om at etablere en selvstændig organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv.

Aftalen omfatter ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger, efterskoler og frie fagskoler. Aftalen er tiltænkt at dække de hidtidige stillingsbetegnelser for de to ledelsesniveauer; øverste leder samt øvrige ledere.

Her kan du hente overenskomsthåndbogen for gældende periode.