Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisationer er ved overenskomstforhandlingerne 2018 blevet enige om at etablere en selvstændig organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv.

Aftalen omfatter ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger, efterskoler og frie fagskoler. Aftalen er tiltænkt at dække de hidtidige stillingsbetegnelser for de to ledelsesniveauer; øverste leder samt øvrige ledere.