Gode råd - bliv din egen bedste forhandler

Forhandlingen med dig selv

 • Smertegrænsen – hvad er det mindst mulige resultat for mig?
 • Troværdighed – hvordan kan jeg bede om mere end jeg vil nøjes med?
 • Udspil – hvad skal jeg bede om?
 • Status – hvad er vigtigt for mig?
 
Hvorfor: Det er vigtigt, der er noget at give af i forhandlingen. Modparten kan ikke vide, hvad du drømmer om og tænker. Hvis du starter stort, er tanken allerede plantet, men der samtidig plads til at du kan give indrømmelser. Aftalen kan bestå af mange ting – ikke kun flere penge.

Giv god tid - start tidligt

 • Beskyttelse – tag brodden af et nej og send dit udspil i en mail efter aftale
 • Forbered gerne modparten på, at du er ambitiøs
 • Synlighed – vis hvordan du er værdifuld i hverdagen
 • Åbenhed – fortæl om dine krav og ønsker, så det kan tages i mindre bidder henad vejen 
 • Lobbyisme – brug hele dit netværk til at påvirke. Det er hjælpsomt, hvis andre også værdsætter din indsats

 

 

Hvorfor?: At finde gode løsninger tager tid og det giver begge parter mulighed for at finde vej til en aftale. Forhandlingen er både den konkrete proces og al den mellemliggende tid i hverdagen.,

Vær konstruktiv

 • Vær nysgerrig – undersøg de bagvedliggende interesser
 • Vær kreativ – find mulige løsninger, der virker for begge parter
 • Vær fleksibel – giv indrømmelser, men få noget for dem
 • Vær tålmodig og hold pauser – det er ofte her bevægelsen sker
Hvorfor: En god forhandling er baseret på en fair og respektfuld proces, der munder ud i noget, der af begge parter opleves som en balanceret aftale. Med god tid er der mulighed for, at parterne kan tænke sig om, undersøge og få gode idéer og ikke føler sig unødigt presset.
Jo bedre I kender hinandens behov, des lettere er det at lave en god aftale.

Håndtér et nej

 • Begyndelsen – alle forhandlinger begynder med et nej. Ellers var der ingen grund til at forhandle. Et ja kan let tolkes som “for lidt og for let” – så du er godt på vej:-)
 • “Det er ikke nej til mig” – det er nej til kravene
 • Begynd i god tid, tag det i små bidder, send i forvejen – og spar dig selv for første reaktion
 • Undgå at flytte fokus fra sagen til personen; hvis det ender i en kamp om at få ret, kan forhandlingen gå helt i stå
Hvorfor: Du vil få nej og kan ikke forvente at få alle krav opfyldt.

 

 

Sig "nej" - på den gode måde

 • Sortér og bliv tydelig omkring dine valg. Lav en liste for dig selv og tilføj de positive konsekvenser af dit nej – lav også en liste over de alternativer, du gerne vil byde ind med
 • Beskedenhed – undgå at reducere dine krav for tidligt. Modparten skal også have fornøjelsen af at opnå noget – og du vil selv opnå mere eller kan blive den glade giver.
 • Sig “nej” – men følg op med alternative løsninger
 • Start med dig selv og find ja’ et bag dit nej – hvad er dine grundlæggende værdier og behov? 

Hvorfor?: Man gør andre en bjørnetjeneste ved at sige ja til ting man hellere vil sige nej til. At finde ud af, hvad der er vigtigt for en, hvor ens grænser går, det kan hjælpe andre med at forstå og respektere netop de grænser. Hvis man er klar og tydelig omkring de vigtige prioriteringer, men samtidig hjælpsom og lyttende, så bliver man både robust og fleksibel i sine forhandlinger. Er du afklaret, giver det dig også mere overskud til at gå til alternativerne og din modpart får lettere ved at navigere og forholde sig.

 

Få støtte og inspiration

 • Rådene ovenfor er inspireret af Malene Rix
 • Brug dine kolleger, venner og familie
 • Ring til os