Netværk og erfaringsudvekslingsmøder

Invitation til erfaringsudvekslingsmøde for medlemmer på TEAMS torsdag den 11. februar kl. 12.30 til 13.30 for ledere ved frie grundskoler

Torsdag den 11. februar kl. 12.30 – 13.30 afholdes der virtuelt erfaringsudvekslings-møde for ledere ved grundskoler på Teams. Temaet er genåbningen. Hvordan er det gået på din skole, og hvad er lykkes hos jer? Hvilke udfordringer giver genåbningen dig?

Intensionen med mødet er at støtte dig i en tid, hvor det er svært at være leder. Ved at sætte rammerne for erfaringsudveksling, håber vi, at du bliver klædt bedre på til at navigere din skole igennem denne tubulente tid.
Den bedste sparring du kan få til din ledelse lige nu, er via af dine kompetente lederkolleger, som sidder rundt omkring på skolerne med samme udfordringer som dig.

Vi håber, at du har lyst til at deltage og bidrag med de erfaringer, du allerede har gjort dig.
Du vil modtage en mail med link til mødet en af de kommende dage.

ET NYT TILTAG – ONLINE ERFARINGSUDVEKSLINGSMØDER

I uge 4 og 5 afholdte foreningen fire online erfaringsudvekslingsmøder. Et for øverste ledere på grundskoler, et for øverste ledere på efterskoler, et for øvrige ledere og et for ene-ledere.

Hensigten med møderne var at skabe et fælles forum, hvor I kunne dele de udfordringer, I går med. Dels i forhold til jeres arbejdsopgaver men også i forhold til de vilkår I som leder bliver stillet over for.

Vi vil gerne sige tak for den overvældende store tilmelding og opbakning til vores ”nye tiltag” at afholde erfaringsudvekslingsmøder online. Tak for jeres positiv engagement og bidrag.

Vi erfarede, at møderne havde en berettigelse. De lederne som deltog, tilkendegav at de oplever et stigende behov for at mødes med kolleger fra andre skoler, for at drøfte de problematikker deres fælles hverdag er indbegrebet af.

Ud fra evalueringen må vi sige, at møderne var en succes og at behovet var til stede.
Vi vil som forening arbejde videre på muligheden for at afholde flere at vores medlemsmøder virtuelt. Vi er ikke fortalere for, at de fysiske møder skal afskaffes, men vi vil gerne være inspirator og komme tættere på jer medlemmer, ved at skrue på den knap på, som hedder mødefrekvens.

Med virtuelle møder ser vi en gylden mulighed for, at vi på en lettere måde kan komme i dialog med jer, uden det kræver hele eller halve dage afsat i jeres kalender.
I fremtiden vil vi bruge disse erfaringsvekslingsmøder til tematiske drøftelser om aktuelle emner.

LEDERNETVÆRK

Ledernetværk er vigtigere end nogensinde. Du har brug for at vende udfordringer, problematikker, dele gode ideer og lade dig inspirere af dine lederkolleger, der er i samme situation som dig.

2020 har været et meget usædvanligt år. Ledelsesmæssigt er du blevet udfordret igen og igen. Forandringsledelse er et vilkår. Nye retningslinjer og restriktioner har betydet, at du hele tiden skal omdefinere og opdatere dine planer. Alt dette imens du arbejder hjemmefra, leder på distancen og afholder størstedelen af alle møder online.

5 gode argumenter for at deltage i faglige ledernetværk

Få inspiration til din ledelse

Brug netværket til at erfaringsudveksle, drøfte faglige udfordringer og vende egne erfaringer med andre ledere. Nyd godt af andres faglige oplevelser og sug gode råd til dig.

Få ny viden sammen

Med et netværk er det lettere at invitere folk udefra til at give et lille oplæg, når I invitere som et netværk. Ny viden som kan diskuteres med andre, bliver til brugbar viden, når det sættes ind i en kontekst af erfaringer.

Det fortrolige rum

Brug netværk som et fortroligt rum, hvor I kan drøfte eller tage fortrolige snakke om de sværere situationer og udfordringer, I har på skolerne. Dette kræver, at I har en klar aftale for, hvordan jeres netværk skal fungere. Fx at tavshedspligten er en selvfølge.

Evaluer din egen ledelse

Med et fagligt netværk er det en oplagt mulighed for dig at evaluere din egen ledelse. Når ledelse blive drøftet under mere uformelle former, kan du ikke undgå at andres erfaringer sætter tanker i gang om din egen ledelsesstil. Det kan give god mening at bruge netværket, som en form for evaluering. Fx ved at have et fast punkt på dagsordenen, hvor udfordringer siden sidste møde evalueres.

Hold hinanden fast

Brug netværket til at holde dig selv fast i forhold til dine personlige mål og målsætninger. Netværket kan blive en god inspirator for dine ledelsesbeslutninger. Det er her, I kan blive hinandens støtter og komme det sidste stykke vej ved at dele, hvad der lykkes, og hvad der er svært for at komme helt i mål.

Ledernetværksgrupper – et tilbud til dig

VORES FYSISKE REGIONALE NETVÆRKSMØDER MÅTTE DESVÆRRE UDSKYDES 

I sidste halvår af 2020 opfordrede vi dig til at melde dig, hvis du har tid og lyst til at indgå i et ledernetværk. Det lykkedes foreningen at danne tre netværksgrupper. To i Jylland – et i den nordlige- og et i den sydlige del af Jylland samt et på Sjælland.

Disse tre netværksgrupper skulle have afholdt deres første møde her i starten af februar, men da corona stadig raser, og vi opfordres til at begrænse vores fysiske aktivitet, er disse udskudt.

Vi synes dog, at udsigten til at vi mødes lader vente på sig, Der har vi besluttet at kickstarte vores nye netværk – virtuelt. I løbet af uge 6 og 7 udsendes der link og invitation til jer deltagere.
Er du interesseret i at deltage i et af de fysiske regionale netværk og i det tilhørende virtuelle opstartsmøde, kan du nå det endnu. Send en mail til rm@fsleder.dk .

OPFORDRING TIL FYSISKE NETVÆRK FOR MELLEMLEDERE – øvrige ledere
Vi har fået flere forespørgsler på at oprette rene netværk for mellemledere – det som vi i overenskomstsproget kalder øvrige ledere. Vi vil gerne tage udfordringen op, og være medvirkende til at få etableret et netværk for øvrige ledere.

Vi kan desværre ikke love, at der vil blive tale om regionale netværk, men vi har lov til at håbe på stor opbakning, så der kan dannes flere netværk fordelt i hele landet.
Send en mail til rm@fsleder.dk hvis dette har din interesse.


Lederkonference 2021
Sæt kryds i kalenderen. Tilmeldingen åbner 1. marts

 

Velkommen til Lederkonference torsdag den 22. til den 23. april 2021.

På trods af corona, restriktioner og forsamlingsforbud håber og tror vi på, at når vi rammer april, vil det være muligt at afholde vores traditionsrige lederkonference.

Vi ser frem til en hverdag, hvor det igen bliver naturligt at mødes fysisk. Med det optimistiske og positive blik for øje, planlægger vi et døgn, hvor du i de fantastiske rammer Hindsgavl Slot byder på, kan blive fagligt inspireret af gode foredragsholdere, sparre, hygge og blive socialt stimuleret af gode lederkolleger. Det trænger du til efter snart et år med corona ved din side.

Livsfarlig ledelse, knivskarp forhandling og eventyrlig ginsmagning – så bliver det ikke meget bedre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedste vinterhilsner

Frie Skolers Ledere