Nyt cirkulære om seniorbonus og seniorfridage

Januar 2024 træder nyt cirkulære om seniorbonus og seniorfridage i kraft. Du har ret til seniorbonus fra og med 1. januar i det kalenderår, du fylder 62 år.

Seniorbonussen udgør 0,8 procent af din faste månedsløn og udbetales med den. Der indbetales ligeledes pensionsbidrag.

Årlige engangsvederlag tillægges ikke seniorbonus.

Du har også ret til to årlige seniorfridage mod lønfradrag, men da du som leder ikke har fast arbejdstid, er det nok knap så relevant.

Hvis du har konverteret seniorbonus for 2022 til afvikling af seniordage i 2023 og de ikke kan afvikles, skal de udbetales med førstkommende løn i 2024.