Resultatet af urafstemningen

Urafstemning: Det blev et ”ja” til OK21 forliget

Resultatet af OK21-forliget foreligger nu. Det blev et ”ja” til både på leder- og lærerområdet.

Urafstemningen i forbindelse med OK21-forliget blev afsluttet den 19. april, og det blev et ’ja’ til forliget. Resultatet viser en ja-procent på 88,5 procent og en stemmeprocent på 34,4 blandt undervisningslederne i LC.

Ud af Frie Skolers Lederes 724 stemmeberettigede medlemmer har 155 stemt ja, hvilket svarer til en ”ja – procent” på 70,5 ud fra den samlede stemmeafgivelse på 220.

Den samlede stemmeprocent var på ca. 30,4 procent.

Selvom at resultatet blev et klart ”Ja”,  “så har vi stadig et stort stykke arbejde foran os”, udtaler Næstformand Jeppe Møller Tobberup. Endvidere siger han, “vi kan ikke være tilfredse med den nuværende situation omkring bemyndigelsesskrivelsen og ej heller lønintervallerne, der ligger alt for tæt på lærernes lønninger – hvilket især er en udfordring på de mindre skoler”.