Sommerhilsen fra formanden

Sommerferien venter lige om hjørnet

Kære medlemmer 

Så går skoleåret på held, og det er tid til at ønske jer er en god og velfortjent sommerferie, hvor I forhåbentlig får tid til at trække stikket og være sammen med jeres kære.

For mit eget vedkommende er denne sommerferie tiltrængt. Jeg kan se tilbage på et år, hvor Covid-19 igen og igen satte dagsordenen for mit arbejde, både som skoleleder og som formand. Et år jeg vil mindes med både forundring og stolthed. Forundring over hvordan det gang på gang er lykkes jer som skoler og ledere at komme igen, når tingene har være sværest. Og med stolthed over, hvordan I med jeres ukuelige engagement har løftet opgaven, så eleverne har fået den bedst mulige undervisning og skolegang uagtet Covid-19´s forstyrrelser.

Følelsen af at have vundet i Ludo på trods af at have været ”slå hjem” gentagne gange, kan sammenlignes med det følelsesregister, som genåbningens glæde, afbrudt af hjemsendelser og nye retningslinjer, har givet mig.

En stor del er året er gået med at udarbejde planer, lægge nye planer for igen at ændre dem. Disse vilkår har været en hverdag, vi alle har skullet navigere i på godt og ondt. Derfor er det ikke noget at sige til, hvis du lige som jeg, mærker en vis udmattethed snige sig ind.

Overenskomstforhandlinger 2021

Det sidste års tid har stået i overenskomstforhandlingernes tegn. Vi har arbejdet hårdt på at få gjort bemyndigelsesskrivelsen til en del af vores overenskomst.
Med et svært, næsten umuligt udgangspunkt, nemlig en nul-krone overenskomst, har vores indsats endnu ikke båret frugt.

Vi arbejder videre med udfordringen, for vi vil og kan som forening ikke acceptere vores utidssvarende lønsystem for øverste ledere.

Som formand for foreningen er jeg bekymret for, om vores lønvilkår kan medføre rekrutteringsproblemer til de frie skoler, men også om det i fremtiden vil gøre vores sektor til et lavtlønsområde, hvis vi ikke I tide får rettet op på den skævvridning, der er mellem lederne i folkeskole og lederne på de frie skoler.

Vi fortsætter en møderække med både skoleforeninger og ministerier efter sommerferien i arbejdet med at skabe mere påregnelige løndele.

Virtuel generalforsamling og lederkonference  

Foreningens generalforsamling og lederkonference blev i år afholdt virtuelt, da forsamlingsforbuddet på dette tidspunkt ikke gjorde det muligt at afholde den fysisk. Dette var til stor ærgrelse for mig og ikke mindst de deltagende medlemmer.

For selv om Christian Ørsted om Malene Rix leverede to formidable foredrag, var det ikke det samme, som hvis vi havde siddet i Tranesalen på Hindsgavl Slot. Jeg havde personligt selv set frem til at mødes med jer medlemmer og dyrke den sociale dimension, som der også er tid til, når vi mødes fysisk til vores årlige lederkonference.
Dette må jeg have til gode til næste års konference, som er onsdag den 27. april til fredag den 29. april 2022. Sæt allerede nu kryds i kalenderen – så ses vi.

Bliv klogere på dig selv – introdøgn for nye ledere

Vores introdøgn, som lå i forbindelse med lederkonferencen og generalforsamlingen i april, måtte desværre ligeledes aflyses. Vi forsøgte at flytte døgnet til juni men dog uden held, da I selvfølgelig har rigtigt travlt på skolerne i denne periode.

Vi afholder et nyt introdøgn den 16. til 17. september 2021. Så er du ny leder? Og er dette noget for dig? Så kan du allerede nu tilmelde dig. Der er kun 12 pladser på holdet. Skynd dig hvis du vil sikre dig en plads. Der er få ledige pladser tilbage. Du tilmelder dig på vores hjemmeside.
Læs mere her:
https://frieskolersledere.dk/uddannelse/introdoegn-for-nye-ledere/

Virtuelle medlemsmøder om “din løn” til efteråret

I løbet af efteråret 2021 afholder vi tre virtuelle møder om din løn. Et for øverste ledere, et for øvrige ledere og et for ene-ledere. Her får du mulighed for at blive klogere på, hvordan din løn kan være sammensat og hvilke former for vederlag og tillæg, du har mulighed for at forhandle dig frem til.

Vi har tidligere år afholdt fysiske lønmøder, men som en udløber af Covid-19, har vi erfaret, at vi når ud til langt flere medlemmer ved at afholde nogle af vores informative møder virtuelt.
Jeg håber, at I vil tage godt imod vores nye tiltag.

Gratis virtuelt foredrag med Malene Rix den 9. november 2021

Bliv klædt på til din næste lønforhandling. Vi kender det måske i virkeligheden alt for godt. Det er ved at være den tid på året, hvor du skal tale løn med din overordnede. Det kan være din leder eller skolens bestyrelse. Om det er det ene eller andet, så bruger du ofte meget energi på at finde alle de gode argumenter frem – men er det i virkelighed der, du skal bruge din energi! Malene Rix giver dig svaret.

Vi har besluttet efter vores lederkonference i april, hvor Forhandlingsrådgiver Malene Rix holdt foredrag, at vi vil brede hendes store viden om forhandling ud til jer medlemmer. Derfor afholder vi tirsdag den 9. november et gratis to-timers foredrag om forhandling.

Malene Rix har arbejdet som selvstændig rådgiver og underviser i forhandling, facilitering og ledelse i mere end 20 år og er bl.a. forfatter til flere bøger.

Malene siger ”En leders hverdag er fyldt med forhandlinger med de ansatte, med elever og deres forældre, med bestyrelsen og en lang række andre interessenter. Derfor er det vigtigt at være bevidst om måden, man forhandler på. De gode konstruktive redskaber der virker bedst, kan også være dem, som er sværest at bruge i situationer med stor uenighed. Især i forbindelse med forhandlinger på egne vegne, om f.eks. løn og arbejdsvilkår. Her kan man ofte opleve modstand og det kan påvirke processen negativt. Derfor er det vigtigt, at du som leder er bevidst om forhandlingens forskellige faser, så du er klædt på til at håndtere de udfordringer, som vil komme ved hjælp af strategisk planlægning og konstruktiv kommunikation”.

Faglige ledernetværk

Vi har igennem de sidste års tid har fokus på faglige ledernetværk. Det er lykkes foreningen at få oprettet fire netværk: et i den nordlige del af Jylland, et i den sydlige del af Jylland, et på Sjælland samt et netværk for ene-ledere. Ingen af netværkene har qua Covid-19 mødtes fysisk endnu. Det ser vi frem til at få mulighed for efter sommerferien.
Er du endnu ikke i et ledernetværk, så kan det nås endnu. Du skal blot sende en mail til rm@fsleder.dk

Mellemledernetværk

Er du mellemleder og har du lyst til at deltage i et ledernetværk udelukkende bestående af øvrige ledere, så vi vil i foreningen forsøge at oprette sådan et netværk. Vi har allerede fået tilsagn fra tre friske mellemledere, som gerne vil mødes med flere af jer. Send en mail til rm@fsleder.dk, hvis det har din interesse.

Med ønsket om en god sommer.

Brian O. Bastiansen