Tak for sidst

Tak til alle jer, der deltog og gjorde lederkonferencen hyggelig og inspirerende. Det er berigende frit at kunne dele med hinanden på tværs skoleformer over hele landet og at opleve hvor meget vi har til fælles og de mangfoldige måder vi laver skole på.

Vi fik oveni forskellige perspektiver på vores ledelse fra andre arenaer af Michael Andersen, Troels Bech og Thomas Grønnemark. Især Troels Bech var meget medrivende og udfoldede flere tankevækkende pointer blandt andet med reference til Helle Hein, der tidligere har holdt oplæg for os.

 

Generalforsamling

Fredag d. 29. april blev indledt med et skole- og fagpolitisk oplæg af Claus Hjortdal, formand for Skolelederne og LC Lederforum. Derefter gik vi over til generalforsamlingen, hvor vores formand, Brian O. Bastiansen, fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretningens hovedtemaer var bestyrelsens hårde kamp for at få gjort tillægsdelen, de ca. 25 % i den såkaldte ”bemyndigelsesskrivelse”, til en fastberegnelig løndel til øverste ledere samt indskrænkningen af vores skolefrihed. Derfor var det også rart, at der var mødt så mange gæster frem fra ministeriet (STUK), skoleforeningerne, FSL og Skolelederne. Næstformand, Jeppe Møller Tobberup, gennemgik regnskabet og fremsatte budgettet, der blev godkendt med applaus. Applaus blev også givet til Brian O. Bastiansen, der blev genvalgt som formand for de næste to år, og til de tre bestyrelsesmedlemmer Charlotte Stou, Poul Roed og Jens Erik Høj-Pedersen, genvalgt for de næste tre år.

Efter tre gode dage på det smukke Hindsgavl og mætte af snak, oplevelser og delikat forplejning, drog vi hver til sit og ser frem til at mødes igen næste år.

 

Datoer til kalenderen

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, hvis du ønsker at deltage i følgende:

Introdøgn for nye ledere tirsdag den 13. september 2022
Inspirationsdøgn for erfarne ledere tirsdag den 4. oktober 2022
Lederkonference onsdag den 19. til fredag den 21. april 2023