VI VIL MINDE DIG OM…

LØN OG ARBEJDSMILJØ – en kærlig opfordring til at sætte fokus på dig selv.

Har du påtaget dig nye arbejdsopgaver? Eller arbejder du på andre tidspunkter af døgnet, som gør det mere belastende og udmattende at være leder i denne tid?

Hjemmearbejdspladser har været et vilkår for både ledere og medarbejdere det sidste halve år, hvilket har medført at distanceledelse er blevet ”hverdagskost” for jer ledere. Vi ved, at det er ekstra udfordrende og belastende at udføre distanceledelse.

Distanceledelse stiller større krav til de opgaver, du som leder skal uddelegere. Det kræver mere veldefinerede opgaver for at undgå misforståelser. Desuden kan det være svært at følge op på, om det du forventede og uddelegerede også effektueres, som du havde tænkt dig.

Helt lavpraktisk – hvordan fungerer din hjemmearbejdsplads? Er dit fysiske arbejdsmiljø i orden, når du arbejder hjemme? Er dit hjemmekontor indrettet til mange timer arbejde i træk? Passer bordets højde til din stol? Og har du lys nok? Eller har du haft behov for en ekstra tur forbi fysioterapeuten på grund spændinger eller myoser i nakken, så er det måske et tegn på, at dit fysiske arbejdsmiljø trænger til et eftersyn.

Dette er blot vores bud på nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, så du værner om dit fysiske arbejdsmiljø. Måske er der netop på dette område, du skal stille krav, når du skal til lønforhandling næste gang.

Som leder har du mange opgaver, der dagligt skal løses. Du har ansvaret for alt lige fra elevernes undervisning og trivsel, til at coronarestriktionerne overholdes og efterleves, til at lede og fordele arbejdsopgaver så skolens økonomi og elevgrundlag forbliver stabilt og til at være, visionær, nytænkende samt skabe udvikling for skolen.

Ovenikøbet alt dette i en tid hvor “normalitet” qua corona er et udvisket begreb. Din hverdag kan med få timers varsel blive vendt på hovedet. ”En udmeldelse” fra regeringen eller ”en testet positiv elev på din skole” ændre med ét praksis, og en ny hverdag er igen en realitet, som kalder på din ledelse.

Mellem alle disse ansvarsområder, vil vi minde dig om, at du også skal have fokus på din egen løn og dit eget arbejdsmiljø? Hvornår har du sidst brugt tid på at følge op på, om din løn modsvarer dine arbejdsopgaver. Eller om den brydningstid corona har forårsaget har ændret på dine arbejdsvilkår i form af øgede arbejdsbelastning.

REGLER FOR ØVERSTE LEDERS LØN

Den 25. februar 2020 udsendte ministeriet et supplement til Bemyndigelsesskrivelsen, hvor de bl.a. præciserer perioden for lønaftalen:

Styrelsen ønsker yderligere at præcisere, at perioden for engangsvederlag som resultatkontrakt og særlig indsats som udgangspunkt er 1-årig og udbetales bagudrettet efter periodens udløb. Engangsvederlag kan ikke udbetales månedsvist eller kvartalsvist. 
LÆS MERE  https://frieskolersledere.dk/6920-2/

VI SKAL MINDE DIG OM

At du skal være opmærksom på, at dine tidligere aftaler om løn og løntillæg ikke ”bare” kan fortsætte efter, at de nye regler er trådt i kraft. Det er derfor af stor vigtighed, at du får lavet en ny skriftlig aftale med skolens bestyrelse.

Hvis du ikke allerede har fået det gjort, så er det NU, således at alle regler bliver overholdt, så det ikke fører til anmærkninger i skolens årsrapport.
Er du usikker på om din lønaftale lever op til de nye regler, så står vores lederkonsulent Bjarne Y Jørgensen klar til at hjælpe dig. Bjarne kan kontaktes på 3032 6389 eller på mail byj@fsleder.dk

Lederkonference 2021 – en reminder

Har du ikke allerede skrevet datoen i kalenderen for vores lederkonference 2021, så er tiden inde nu. Vi afholder lederkonference torsdag den 22. april til fredag den 23. april 2021 på Hindsgalv Slot ved Middelfart, som traditionen foreskriver.

Som I sikkert bemærker, har vi afkortet arrangementet fra tre til to dage denne gang. Det har vi gjort af den simple årsag, at vi ikke ved, hvordan coronasituationen ser ud til den tid.

Foreningens bestyrelse påpeger, at tiden ikke er inde til at indgå store økonomiske juridisk bindende kontrakter, der måske aflyses i 11. time. Det handler kort og godt om ansvarlighed i forhold til passe på foreningens midler. Vi håber på din forståelse, og glæder os til at se dig i det nye år.

”MIN SIDE” – Hjælp os med at få de rigtige oplysninger på dig.

Vi er i fuld gang med at opdatere vores medlemssystem. Det betyder, at du som medlem får adgang til ”MIN SIDE” via vores hjemmeside. Her har vi samlet alle dine kontaktoplysninger, samt oplysninger om hvor du arbejder og i hvilken stilling du er ansat mm.

Har du skiftet job, fået ny mailadresse, telefonnummer eller er flyttet, så er der risiko for, at disse kontaktoplysninger ikke er nået frem til vores medlemssystem.
For at vi kan servicere dig bedst muligt, har vi brug for at optimere vores viden om dig. Det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig.

Skulle du få brug for foreningens hjælp, er kendskabet til dig og dit arbejdsliv som leder af stor betydning. Således bliver vi bedre i stand til at kunne imødekomme dig, hvis du skulle for brug for vores støtte og rådgivning. Alle kontaktoplysningerne håndteres fortroligt jf. persondataloven.

Du hvis logger ind på ”min side” og retter dine kontaktoplysninger senest onsdag den 16. december, deltager du automatisk i lodtrækningen af denne lækre skattekiste med alt hvad hjertet begærer – værdi kr. 600.

Vinderen udtrækkes torsdag den 17. december.

Følg linket til Min side på hjemmesiden. Her kan du læse mere om, hvordan du logger på. Det tager max. 5 minutter. På forhånd tak for hjælpen.

Vi vil ønske dig god december, og vi håber, at der bliver tid til lidt julehygge ind imellem alle arbejdsopgaverne.

De bedste julehilsner

FRIE SKOLERS LEDERE