Få 25.000 kroner til efteruddannelse af dig eller din medarbejder

Få 25.000 kroner til efteruddannelse af dig eller din medarbejder

Nogle gange hænger pengene næsten på træerne. Som en del af overenskomstforhandlingerne, kan medlemmer af Frie skolers ledere søge midler til efteruddannelse hos Den statslige kompetencefond.

Fonden åbner for ansøgning den 4. september 2019, hvorefter både ledere og medarbejdere på skolen kan søge støtte.

Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kroner pr. kalenderår. Holder man sig under dette beløb, som er eksklusiv moms, er man på forhånd ”vurderet støtteberettiget”, hvis man vælger en uddannelse fra den såkaldte positivliste. Det vil sige:

  • Fagspecifikke kurser, herunder AMU
  • Akademiuddannelser (eller -moduler)
  • Diplomuddannelser (eller -moduler)
  • Kandidatuddannelser (eller -moduler)
  • Masteruddannelse (eller -moduler)

Der kan altså også søges både andre uddannelser og større beløb fra puljen, men så er det først efter en individuel vurdering, at man få pengene bevilget.

Et andet krav er, at støtten gives som supplement til skolens egne midler. Skolen skal altså betale en ikke nærmere fastsat andel af uddannelsen.

Du eller dine medarbejdere kan fra september 2019 søge om støtte til individuel kompetenceudvikling via et digitalt ansøgningsskema på hjemmesiden: kompetenceudvikling.dk