Skemaer og hjælp til lederløn

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisationer er ved overenskomstforhandlingerne 2018 blevet enige om at etablere en selvstændig organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv.

Aftalen omfatter ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger, efterskoler og frie fagskoler. Aftalen er tiltænkt at dække de hidtidige stillingsbetegnelser for de to ledelsesniveauer; øverste leder samt øvrige ledere.

Hent cirkulæret med organisationsaftalen

Hent Bemyndigelse til at yde engangsvederlag til ledere

Overenskomsthåndbog for ledere ved frie grundskoler – OK 2018-21

UVM har den 25. februar 2020 udsendt et tillæg til den tidligere Bemyndigelsesskrivelse  fra 17. september 2019, der ligger som en del af overenskomsthåndbogen.

Hent tillæg til Bemyndigelsen til at yde engangsvederlag til ledere.

Herunder har vi samlet alle de skemaer, du skal bruge, når du laver ansættelsesaftaler og aftaler om lederløn. 

Skemaer til lønaftaler på frie grund- og efterskoler

Nedenfor finder du skemaer til udprintning. Vær opmærksom på at hvis du er øverste leder og får løntillæg, så skal du både benytte skema 1 og 3. Er du øvrige leder, skal du kun benytte skema 2.