Skemaer og hjælp til lederløn

I 2018 fik vi i Frie Skolers Ledere forhandlingsret og en selvstændig organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler og efterskoler over hele landet. Tidligere havde vi været en kreds under Frie Skolers Lærerforening.

Aftalen omfatter ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger, efterskoler og frie fagskoler. Vi er de eneste, der har forhandlingsretten på vores område.

Aftalen dækker øverste ledere og forstandere samt øvrige ledere; afdelingsledere for lærere, mellemledere, viceskoleledere og viceforstandere. Aftalen dækker ikke afdelingsledere for SFO’er der hører under BUPL og lærere med souscheffunktion.

Herunder har vi samlet alle de skemaer, du skal bruge, når du laver ansættelsesaftaler og lønaftaler.

Skemaer til lønaftaler på frie grund- og efterskoler

Nedenfor finder du skemaer til udprintning. Vær opmærksom på at hvis du er øverste leder og får løntillæg, så skal du både benytte skema 1 og 3. Er du øvrig leder, skal du kun benytte skema 2.

Ansættelsesbreve

Bemærk, at en ny ansættelsesbevislov træder i kraft 1. juli 2023, men vi afventer nye ansættelsesbeviser. 

Ansættelsesvilkår