Selvstændig faglig organisation

FRIE SKOLERS LEDERE er en selvstændig faglig organisation. Det giver lederne direkte indflydelse i overenskomstspørgsmål og sikkerhed for, at der kontinuerligt er fokus på lederrollen.

Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE er du sikret den bedste hjælp i forhold til din personlige løn og arbejdsvilkår, herunder om mulighederne for engangsvederlag på tilsammen over hundrede tusinde kroner om året ud over din intervalløn. Du er samtidig garanteret fortrolig vejledning med ledervinkel af foreningens lederkonsulent. Endvidere får du adgang til juridisk bistand, forsikring ved konkurs og du kan deltage i FRIE SKOLERS LEDERE kurser og arrangementer.

Når vi forhandler din overenskomst, får du som medlem maksimal indflydelse på dine ansættelsesbetingelser og din lønudvikling, og du kan være med til at præge udviklingen for ledere via FRIE SKOLERS LEDERE.

Medlemsfordele

Vedtægter for Frie Skolers Ledere

LC-Lederforum
LC-Lederforum er et fælles forum under Lærernes Centralorganisation (LC), som varetager ledernes interesser.

LC-Lederforum arbejder med rådgivning, erfaringsudveksling, kurser og konferencer for ledere i Lærernes Centralorganisation. I forbindelse med overenskomstforhandlinger rejser lederne deres krav gennem Lederforum.

Man kan kun være med i Lederforum, hvis man er med i en fagforening i Lærernes Centralorganisation.

Læs mere på LC-Lederforum.org

Kontingentsatser
Gældende kontingentsatser finder du under Medlem og Priser