Selvstændig faglig organisation

FRIE SKOLERS LEDERE er en selvstændig faglig organisation. Det giver lederne direkte indflydelse i overenskomstspørgsmål og sikkerhed for, at der kontinuerligt er fokus på lederrollen.

Medlemsfordele

Vedtægter for Frie Skolers Ledere

LC-Lederforum
LC-Lederforum er et fælles forum under Lærernes Centralorganisation (LC), som varetager ledernes interesser.

LC-Lederforum arbejder med rådgivning, erfaringsudveksling, kurser og konferencer for ledere i Lærernes Centralorganisation. I forbindelse med overenskomstforhandlinger rejser lederne deres krav gennem Lederforum.

Man kan kun være med i Lederforum, hvis man er med i en fagforening i Lærernes Centralorganisation.

Læs mere på LC-Lederforum.org

Kontingentsatser
Gældende kontingentsatser finder du under Medlem og Priser